תאורה למבנים ומוסדות

 • מוסדות חינוך
 • מוסדות ממשלתיים
 • מוסדות ממשלתיים
 • התקנת מרכזיות תאורה חיבורם למעגלי תאורה, בדיקתם וחשמולם כולל תאום מול חברת חשמל (ח"ח).
 • עבודות חשמל במבנה מוסדות ממשלתיים ומוסדות ציבור.
 • עבודות פנים במבנים הכוללות תשתיות תאורה, תקשורת, לוחות חשמל, גופי תאורה אביזרים וכדומה.
 • אנו מבצעים עבור לקוחותינו, הפרטיים והציבוריים, ע"פי הנדרש בתכנון או לפי דרישה ספציפית, עבודות של אחזקת מבנים ציבוריים ופרטיים, בתחום תשתיות הפנים בחשמל ובתקשורת.
 • במסגרת אחזקת המבנים, העבודות מתבצעות הן במבנים קיימים לצורך שיפוץ והן במבנים בהקמה (חדשים) .
 • עבודות הפנים באחזקת מבנים כוללות:
  התקנת תעלות בפירים, הנחת כבלים בתעלות אלו בין הקומות התפצלויות בין
  כל קומה וקומה ללוחות משנה.
 • אספקת לוחות חשמל והתקנתם מכל הסוגים עד 1250  אמפר.
  הקמת נקודות חשמל, תקשורת, טלוויזיה, כבלים, כריזה, גילוי אש, מחשבים ואבטחת מידע.
 • האבזרים וכל הציודים המותקנים מבוצעים ע"פי דרישת הלקוח ולפי תכנון.
  ברשותנו צוות חשמלאים מיומן ומקצועי ובעלי רישיון מחשמלאי עוזר ועד חשמלאי –מהנדס.
 • צוות זה הכולל מנהלי עבודה ומנהלי פרוייקט נותן מענה מקצועי לעבודה הנדרשת באיכות גבוהה ולוח זמנים קצר מהנדרש, צוות זה מבצע לאורך כל הקמת הפרוייקט בקרת איכות בשלבי הביצוע, הן על העבודה והן על החומרים והציוד המגיעים לאתר העבודה.
 • פעולתנו המקצועית, האיכותית והמהירה מביאה לשביעות רצון מלאה של לקוחתנו.
 • צוות העבודה שברשותנו כפוף לחוק החשמל, לתקנים ולנהלים הפנימיים של החברה הכוללים גם נוהלי בטיחות בעבודה.