תאורה למגרשי ספורט ואולמות

הכנת תשתיות התאורה מחייבות אותנו להעסיק צוותים מיומנים ומקצועיים העובדים בשני מישורים
מישור אחד- צוות ניהולי הכולל מנהלי פרויקטים, מנהלי רכש, וצוות משרדי מיומן.
מישור שני—צוות מקצועי הכולל מנהלי עבודה ראשי צוות וחשמלאים בעלי רשיונות מחשמלאי עוזר ועד חשמלאי מהנדס.
הכנת תשתיות התאורה מתבצעת לאחר שבוצעו כל התאומים בין מנהלי העבודה לבין הרשויות השונות כגון: משטרת ישראל, בזק, חב' מקורות, עיריות ומועצות, חב' הכבלים ובמידת הצורך עם קבלנים נוספים הנמצאים בו זמנית בשטח הבצוע.
לאחר התאומים הרשומים לע"יל מתבצעים סימונים וחפירות ע"פי תכניות עבור הנחת כבלים לעמודי תאורה, בהמשך אנו משחילים בצנרת כבלים לעמודי התאורה, מציבים את העמודים על יסודות בטון ולפי אישור קונסטרוקטור. הצבת העמודים מתבצעת ע"פי דרישת המזמין, לפי סוג העמוד וגובה מ 3מטר ועד 45 מטר גובה, העמודים כוללים כמובן זרועות  ופנסים וציוד לפי דרישת המזמין.
אנו מקפידים לבצע בקרת איכות עבור לקוחותנו בכל תהליך הבצוע עבור הנחת כבלים לעמודי תאורה כולל התקנת עמודי תאורה.
בסיום התהליך של תשתיות התאורה , אנו מספקים ומתקינים מרכזיות תאורה ומחברים אותם למעגלי התאורה, כמו כן דואגים לבצע בדיקת מתקן ע"י בודק מוסמך למתן היתר תקני למרכזיות תאורה ועמודי התאורה עבור הלקוחות.
שילוב של הצוות הניהולי והמקצועי יחדיו בפרויקטים השונים משיג תוצאה של שביעות רצון מלאה מצד לקוחותנו הרבים בהם נמנים גופים ציבוריים ופרטיים.