תאורה לתעשייה ומפעלים

התקנת כבלים – מתח גבוה

התקנת כבלים – מתח גבוה בחדרי חשמל ובתשתיות תת-קרקעיות כולל אחזקת מתקני מ"ג
אנו מתקינים כבלים של מתח גבוה גם במבנים בחדרי חשמל בין מנתקי מ"ג לבין השנאים צד מ"ג
אנו מניחים עבור לקוחותנו כבלים מ"ג המושחלים בצנרת תת-קרקעית בין תט"ז לבין מקורות מ"ג.
כל הפסקה או חיבור במתקן מ"ג לצורך טיפול בתקלה עבור לקוחותנו או טיפול תקופתי כלומר

אחזקה מונעת נעשית עבור לקוחתנו ע"י פקודה בכתב. 
פקודה בכתב הינה פקודת עבודה הכוללת:

 • גבולות המדוייקים של איזור העבודה
 • זמן משוער שתמשך העבודה
 • שמות הממונים על העבודה
 • שמות המשתתפים בעבודה
 • סדר הפעולות השונים בזמן ביצוע העבודה
 • מקומות בהם יש להתקין מקצרים

העבודה מתבצעת מול לקוחותנו תוך כדי הקפדה על 5 כללי בטיחות

 •  ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לפקודת העבודה
 • לאחר ביצוע הפסקת החשמל אנו תולים שלט של זהירות לא לחבר
 •  מבצעים בדיקת העדר מתח בצד מ"ג ובצד מ"נ
 • לאחר בדיקת העדר מתח אנו תולים מקצרים.

אחזקת מתקני מתח גבוה הניתנים עבור לקוחותנו כוללים בין השאר:

 • טיפול תקופתי מונע בשנאים  (בדיקת אטימות, בדיקת הנושם, בדיקת שסתום בטחון  החלפת סליקט-ג'ל בחומר חדש, בדיקת שמן החלפת פתילי נתיכים וכו')
 • טיפול במבודדים מתבצע תוך כדי טיפול בשנאים
 • בדיקת הארקה  מתבצעת ע"י בדיקת רציפות ותקינות של מע' הארקה לתיקון הליקויים. מדידת התנגדות הארקה כלפי האדמה ורשימת ממצאי הבדיקה ביומן חשמל אחזקה.
 • טיפול במגיני ברק – מאבק ולכלוך ע,י רחיצתם יבושם ומריחת המגינים בחומר מגן בדיקת שלמות המגינים והחלפתם במידת הצורך.
 • טיפול במנתקים – בדיקה וכוון המנגנון המכני של המנתק שימון וגירוז ובדיקת רציפות של מע' הארקה.
 • טיפול במבודדים – אנו מבצעים עבור לקוחותנו בדיקת שלמות המבודדים והחלפתם במידת הצורך (שברים ,סדקים) כמו כן נעשה עלידנו ניקוי מבודדים ייבוש ומריחה בחומר מגן.
לאחר גמר טיפול אנו מחזירים את המתקן למצב פעולה תוך כדי נקיטת כל אמצעי הבטיחות הדרושים ומבצעים רישום מתאים ביומן תפעול ואחזקה של המתקן הספציפי של הלקוח.
תאורה לתעשייה