תאורת רחוב ושבילים (לד)

 • הנחת כבלים והתקנתם (באדמה, בסככות, במפעלים, בגשרים ובכל מקום שנדרש).
 • תשתיות תאורה הכוללים: חפירות, הכנת יסודות לעמודי תאורה, הנחת צנרת והתקנת תאי בקרה.
 • הצבת עמודי תאורה, בגבהים ובסוגים שונים כולל כל הציוד, חיבור מעגלי תאורה למרכזיות תאורה קיימות/חדשות.
 • אחזקה של תאורת רחובות עירונית ובין עירונית.
 • התקנה ואחזקת רשתות תיל אווירי מבודד (תא"מ) לתאורת ביטחון ולתאורה זמנית.
 • התקנת מרכזיות תאורה חיבורם למעגלי תאורה, בדיקתם וחשמולם כולל תאום מול חברת חשמל (ח"ח).
 • תשתיות תקשורת הכוללים: חפירות, הנחת צנרת, התקנת שוחות והשחלת סיבים אופטיים.
 • התקנת גומחות ויסודות לתט"ז, כולל הכנות וגימור השטח לפני ואחרי.
 • שירותי השכרת מנופי סל לעבודות שונות בגובה.
 • כל המנופי סל מצויידים באישורים מטעם משרד העבודה ומסוגלים להגיע לגובה של עד 18מטר. 
 • טיפולים שוטפים, טיפול מונע ואחזקת שבר, טיפולים כגון: החלפה/התקנת עמודים, החלפה/התקנת פנסיםהחלפת נורות, צביעה בגובה וכל טיפול אחר שנדרש ע"י הלקוח.